Château Miraval i rozkoszujący się tamtejszymi winami Brad Pitt