Plac u stóp Ostrava Tower, który łączyć się będzie z otwartą dla mieszkańców częścią budynku, fot. Chybik + Kristof