Wizualizacja nowego budynku parlamentu w Porto-Novo (Benin), fot. Kéré Architecture