E-dowód – postęp w polskich urzędach

e-dowód zdj. Ministerstwo Cyfryzacji
Od poniedziałku 4 marca każdy, kto złoży wniosek o wydanie dowodu osobistego, otrzyma jego elektroniczną wersję – e-dowód.

Co nowego w e-dowodzie?

Karty zbliżeniowe zdobyły olbrzymią popularność. Płacimy nimi w sklepach, rozliczamy czas pracy, otwieramy podwórka, bloki, mieszkania. Teraz taką kartą stał się również dowód osobisty.

E-dowód nie różni się wiele od dowodu osobistego jaki dotąd otrzymywaliśmy w urzędach. Najważniejszą różnicą jest mikroskopijny układ scalony, na którym zawarte są nasze dane. Na blankiecie znajdują się niemal te same dane co dotychczas – imię, nazwisko, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, etc. Dodatkowo pojawił się numer CAN – unikalny adres każdego e-dowodu służący do komunikacji elektronicznej. Dzięki niemu będziemy mogli korzystać ze zdalnych usług poprzez platformy online, takie jak np. ePUAP. Dla zabezpieczenia danych użytkownik będzie nadawał czterocyfrowy kod PIN do profilu osobistego i sześciocyfrowy do podpisu. Dane wraz z numerem CAN będą traktowane równoważnie z podpisem odręcznym. Dodatkowo do dokumentu przy jego wydaniu zostanie dołączony kod PUK, który podobnie jak w przypadku kart SIM będzie używany do odblokowania e-dowodu po trzykrotnym, błędnym wpisaniu PIN-u.

Każdy obywatel będzie mógł sam zdecydować jak będzie wykorzystywał e-dowód. Usługi elektroniczne możne uruchomić w terminie późniejszym już po odebraniu dokumentu z urzędu.

Więcej o nowych dowodach:

Nowy dowód… nowe prawo jazdy

Oprócz e-dowodu do gry wchodzą także nowe prawa jazdy. Jeszcze nie elektroniczne, jednak nieco zmienione. Największą różnicą jest, wzorem dowodu osobistego, brak zapisanego adresu. Dzięki temu nie będzie konieczności wymiany dokumentu w przypadku przeprowadzki.

Nie ma konieczności wymiany ani dowodu osobistego, ani prawa jazdy na te z nowym wzorem – decyduje o tym data ważności obecnie posiadanego dokumentu. W przypadku bezterminowych praw jazdy będzie je trzeba wymienić dopiero między 2028 a 2033 rokiem . Jednak wtedy kierowcy otrzymają dokumenty już z maksymalnie 15-letnim terminem ważności. Oczywiście Ci, którzy chcą mieć nowe dokumenty wcześniej, mogą to zrobić bez problemu – wystarczy złożyć wniosek w urzędzie. Przy okazji przypominamy, że mimo zniesionego obowiązku posiadania dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do prowadzenia pojazdów mechanicznych, wciąż należy mieć przy sobie prawo jazdy. Choć, jak ćwierkają wróbelki, trzymanie kompletu dokumentów przy sobie usprawnia ewentualną kontrolę policyjną – ot taka to cyfryzacja…

Autor artykułu
More from Piotr Skowron

Solar Sinter – drukarka na piach i słońce

Pokazaliśmy już niejednokrotnie jak wiele zastosowań mają drukarki 3D. Tym razem będzie...
Czytaj wiecej