Teren, którego dotyczy projekt planu „Zaspa-Młyniec – południowa część dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II”, fot. Biuro Rozwoju Gdańska/Google Maps