News will be here
Gala The Best Chef 2023, która odbyła się w Meksyku, fot. Edward Trzeciakiewicz

Organizatorzy jednego z najważniejszych wydarzeń branży gastronomicznej właśnie ogłosili szereg kluczowych zmian w zakresie głosowania, które mają sprawić, że przyszłe gale The Best Chef będą jeszcze lepszym odzwierciedleniem globalnej sceny kulinarnej.

The Best Chef z dumą ogłasza rewolucyjną zmianę swojego systemu wyróżniania najlepszych szefów kuchni oraz systemu głosowania, dokonując znaczącej zmiany w kierunku większej transparentności i miarodajności w kulinarnym świecie. The Best Chef zastępuje dotychczasowy system listy na rzecz rankingu, który to będzie bardziej reprezentatywny i etyczny w ocenie talentów kulinarnych w oparciu o atrybuty jakościowe.

Cristian Gadau, współzałożyciel The Best Chef, wyjaśnia motywację zmian: „To powrót do pierwotnej idei, która nie obejmowała listy szefów oraz ich numerycznych pozycji. Po siedmiu latach zdecydowaliśmy się na tę rewolucję w oparciu o nasze doświadczenie i dane zebrane w poprzednich edycjach.”

Zaktualizowany system zastąpi tradycyjną listę top 100. Zamiast tego przydzielane będą szefom kuchni noże: od jednego do trzech noży. Ta zmiana pozwala na szerszą, bardziej inkluzywną selekcję, podkreślając różnorodny wachlarz talentów i pozwalając na stworzenie kompleksowego globalnego przewodnika szefów kuchni podkreślając ich osiągnięcia i wiedzę gastronomiczną.

KLUCZOWE ZMIANY W SYSTEMIE GŁOSOWANIA I OCENY

  • Rozszerzenie bazy głosujących:

Liczba głosujących wzrosła z 350 do 568, w tym 348 szefów kuchni i 220 specjalistów z różnych branż, w tym dziennikarzy kulinarnych i ekspertów gastronomii. Tak znaczne zwiększenie liczby głosujących zapewnia bardziej zróżnicowane i bardziej pełne odzwierciedlenie globalnej sceny kulinarnej.

  • Wprowadzenie rankingu wielopoziomowego:

Porzucając idee tradycyjnej listy opartych na pozycjach liczbowych, The Best Chef przyjmuje bardziej zróżnicowany system, w którym jeden, dwa lub trzy noże wskazują poziom doskonałości szefa kuchni:

Trzy noże - THE BEST: przyznawane szefom kuchni, którzy otrzymali 80% i więcej z maksymalnej możliwej liczby punktów; świadczy to o najwyższym poziomie mistrzostwa kulinarnego.

Dwa noże - WORLD-CLASS: oznaczający status światowej klasy, przyznawany szefom, które otrzymały 40% i więcej z maksymalnej liczby punktów.

Jeden nóż - EXCELLENT: dla szefów kuchni, którzy otrzymali 20% i więcej z maksymalnej liczby punktów, reprezentując doskonałe umiejętności kulinarne.

Cristian Gadau uzasadnia tą decyzję: „Wyeliminowanie listy i zmiana na przydział noży była trudną decyzją, ponieważ opinia publiczna była przyzwyczajona do widoku pozycji od 1 do 100. Jednakże naprawdę wierzymy, że przyniesie to ogromne korzyści systemowi, otwierając ranking dla większej liczby szefów kuchni i poszerzając społeczność, czyniąc ją bardziej globalną. Ta zmiana pozwoli nam również skupić się na nowych talentach, które będą stanowić pomost między teraźniejszością, przeszłością i przyszłością, jak głosi nasze hasło, wzbogacając i różnicując w ten sposób globalny krajobraz kulinarny.”

The Best Chef 2022
Gala The Best Chef 2022, która odbyła się w Madrycie, fot. Edward Trzeciakiewicz

Podium dla trzech Najlepszych Szefów Kuchni na świecie pozostaje, podkreślając ich wyjątkowy wkład w świat kulinarny. W celu usprawnienia procesu głosowania, zapewniając bardziej efektywny i przejrzysty mechanizm selekcji, wdrożono nowy cyfrowy system ankiety podzielonej na części, zgodnie z nowym systemem.

Proces przyznawania punktów:

Głosujący będą poproszeni o wybranie dziesięciu najlepszych ich zdaniem szefów kuchni, przy czym obowiązkowy będzie wybór trzech szefów kuchni z własnego kraju. Każdy szef kuchni będzie mógł otrzymać od 100 do 1000 punktów, odzwierciedlających preferencje głosującego. Ponadto głosujący mogą przydzielać dodatkowe punkty w oparciu o określone atrybuty kulinarne, takie jak technika gotowania, mistrzostwo smaku, innowacje naukowe, zrównoważony rozwój i kreatywność. W ramach transparentności głosujący będą zobowiązani do udostępnienia zdjęć, rachunków lub szczegółów potwierdzenia rezerwacji, aby na żądanie móc potwierdzić swój wybór.

Kategorie nagród specjalnych umożliwi, natomiast głosującym wyróżnienie szefów kuchni, którzy wnieśli znaczący wkład w określonych obszarach. Do nagród specjalnych należeć będą m.in. The Best Pastry, The Best Legend, The Best Drinx, The Best New Entry Awards. Nagrody te zostaną ogłoszone podczas corocznej ceremonii wręczenia nagród The Best Chef Awards.

Gadau wyjaśnia dalej uzasadnienie nowego systemu: „Z technicznego punktu widzenia oraz bazując na zebranych danych, lista stwarzała polemikę - miejsca na liście wydawały się być niestabilne, co dawało fałszywe wyobrażenie, że szef kuchni tracący 20 miejsc znajduje się w fazie schyłkowej kariery, podczas gdy w rzeczywistości była to minimalna różnica w jednostce punktowej między tymi miejscami. Przypisanie 1, 2 lub 3 noży daje bardziej realistyczny obraz poziomu szefa kuchni zarówno dla naszej społeczności, jak i dla tych, którzy polegają na nas przy wyborze restauracji.”

Joanna Ślusarczyk, współzałożycielka The Best Chef i orędowniczka przenikania się dziedzin jedzenia i nauki, dodaje: „Nasza misja wykracza poza pochwały; chodzi o budowanie zrównoważonej, kompetentnej społeczności, która docenia i chroni tradycje kulinarne poprzez naukowe zrozumienie i innowacje .”

Ta (r)ewolucja podejścia The Best Chef jest zgodna z misją organizacji - gromadzenia miłośników jedzenia z całego świata i tworzenia platformy dla pasjonatów gastronomii. Koncentrując się na umiejętnościach i wpływie szefów kuchni, The Best Chef chce wzmocnić swoje zaangażowanie w przejrzystość i praktyki etyczne w globalnym świecie kulinarnej.

Damian Halik

Damian Halik

Kulturoholik, level 99. Czas na filmy, książki, komiksy i gry, generowany gdzieś między pracą a codziennymi obowiązkami, zawdzięcza opanowaniu umiejętności zaginania czasoprzestrzeni.

News will be here