News will be here
Zwycięski projekt konkursu Kopernik – Konstelacje (proj. Tamaga Studio), fot. Narodowe Centrum Kultury

Choć od rocznicy urodzin jednego z najwybitniejszych Polaków w historii minęło już kilka miesięcy, Narodowe Centrum Kultury i tak zamierza je uczcić. Właśnie rozstrzygnięto konkurs "Kopernik – Konstelacje", a zwycięska praca niebawem zostanie udostępniona zwiedzającym warszawską Kordegardę.

Konkurs “Kopernik – Konstelacje” zorganizowany został w związku z obchodzoną w tym roku 550. rocznicą urodzin wielkiego astronoma. Organizatorom przyświecała myśl, by wzbogacić przestrzeń publiczną o instalacje, które łączyłyby kreatywne i dostępne rozwiązania projektowe z atrakcyjną formą prezentacji materiałów edukacyjnych dotyczących życia i dzieła Kopernika. Jego postać, jak również kojarzone z teorią kopernikańską przełamywanie utartych schematów i tworzenie nowych perspektyw, wydawały się być doskonałą inspiracją dla nowatorskich i odważnych pomysłów.

Autorzy większości prac nadesłanych na konkurs sprostali oczekiwaniom organizatorów

Kopernik – Konstelacje, Tamaga Studio, Narodowe Centrum Kultury
Zwycięski projekt konkursu “Kopernik – Konstelacje” (proj. Tamaga Studio), fot. Narodowe Centrum Kultury

Otwarta formuła umożliwiła poddanie ocenie konkursowego jury bardzo różnorodnych projektów, które w odmienny sposób rozkładały akcenty uwydatniające merytoryczną, funkcjonalną lub estetyczną stronę planowanych instalacji. Wspólnym mianownikiem było oczywiście nawiązanie do Kopernika, ale obok tego również konieczność uwzględnienia górnego pułapu kosztu realizacji projektu, który nie mógł przekroczyć 50 000 zł.

Współczesne trendy w projektowaniu wystaw coraz częściej mają charakter multidyscyplinarny, gdzie narracja wystawy jest ściśle powiązana z projektowaniem architektonicznym, graficznym i multimediami tworząc wielowarstwowy przekaz wpisany w tkankę miejsca. Nie inaczej było ze zgłoszonymi do konkursu projektami. Pośród nadesłanych prac dominowały Instalacje wielopoziomowe jednak z różnorodnymi akcentami.

Komisja konkursowa, w której znaleźli się m.in. przedstawiciele instytucji kultury, jednostek administracji państwowej oraz środowisk naukowych i artystycznych, nie miała łatwego zadania przy ocenie nadesłanych prac. W wyniku głosowania, które nastąpiło po szczegółowym zapoznaniu się z projektami i ożywionej dyskusji, jury podjęło decyzję o przyznaniu pierwszej nagrody w konkursie dla pracy zgłoszonej przez Tamaga Studio Mateusz Góra, Agata Gryszkiewicz.

Zwycięska instalacja “Kopernik Konstelacje” ma postać interaktywnej rzeźby miejskiej

Zwycięski projekt konkursu “Kopernik – Konstelacje” (proj. Tamaga Studio), fot. Narodowe Centrum Kultury

To sześcian, który skrywa w swym wnętrzu wydrążony model układu słonecznego. Jego zewnętrzne ściany używane są jako przestrzeń eksponująca graficzne i tekstowe materiały związane z Kopernikiem. W ocenie komisji konkursowej to właśnie ten projekt w najbardziej udany sposób połączył atrakcyjność formy z czytelnością treści i funkcjonalnością.

Drugie miejsce przyznano projektowi Rafała Kolińskiego, który zakłada wykonanie instalacji składającej się z dwóch połączonych ze sobą sfer, przywodzących na myśl kopernikańską teorię heliocentryczną a jednocześnie zawierających płaszczyzny służące prezentacji tekstów i grafik o Koperniku oraz jego działalności. Trzecie miejsce na podium zajęła praca zgłoszona przez Agatę Jasińską-Malec, która zaproponowała wykonanie konstrukcji złożonej z tradycyjnych plansz ekspozycyjnych i atrakcyjnego wizualnie, przestrzennego modelu układu słonecznego.

Zwycięski projekt przygotowany przez Tamaga Studio już wkrótce zostanie zrealizowany i udostępniony do zwiedzania przed Kordegardą. Galerią Narodowego Centrum Kultury przy ul. Krakowskie Przedmieście 15 w Warszawie.

Damian Halik

Damian Halik

Kulturoholik, level 99. Czas na filmy, książki, komiksy i gry, generowany gdzieś między pracą a codziennymi obowiązkami, zawdzięcza opanowaniu umiejętności zaginania czasoprzestrzeni.

News will be here