News will be here
Fot. Natalia Anna Kalisz

Zarówno cykl następujących po sobie etapów zwany życiem, jak i domniemania dotyczące tego, co dzieje się z nami, gdy nadchodzi kres, niezmiennie stanowią interesujący temat deliberacji nie tylko w filozofii, ale też (a może przede wszystkim) w sztuce – od tej tematyki nie sposób również uciec, podziwiając twórczość Natalii Anny Kalisz.

Natalia Anna Kalisz to artystka urodzona w 1988 roku w Łodzi. Ukończyła Wydział Grafiki i Malarstwa w łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych na kierunku grafika warsztatowa. Zajmuje się ilustracją książkową, tworzy obrazy i grafiki miniaturowe oraz wielkoformatowe. Łączy techniki graficzne z malarstwem olejnym, fotografią oraz technikami rysunkowymi.

W obrazach przytacza różne wizje pochodzenia świata, osobiste wyobrażenia na temat natury człowieka, cyklu narodzin, życia i przemijania. Kieruje nią myśl o tym, co pierwotne i egzystencjalne. Czerpie inspiracje zarówno z ekspresji późnogotyckich ołtarzy, jak i XVIII-wiecznego klasycyzmu czy XIX-wiecznego malarstwa symbolicznego oraz secesji.

W dorobku ma wiele wystaw indywidualnych oraz zbiorowych w kraju i za granicą. Otrzymała wiele nagród, w tym stypendium artystyczne prezydenta miasta Łodzi w 2014 roku. Realizując program stypendialny, wydała książkę artystyczną ilustrowaną cyklem grafik łączących różne formy druku, techniki rysunkowe i malarskie. W roku 2016 została laureatką Nagrody im. Wiesława Nowickiego, będącej wyrazem uznania dla całokształtu jej twórczości na rzecz kultury narodowej i miasta Łodzi.

Wernisaż wystawy “Heksa” w łódzkiej galerii Art Hub (ul. Rydzowa 10) odbędzie się w sobotę 18 maja. Początek o godzinie 18:00. Podczas wydarzenia zobaczymy prace malarskie i grafikę warsztatową, ale też performance Natalii Anny Kalisz i Pawła Odorowicza (altówka). Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 14 czerwca 2024 roku.

Natalia Anna Kalisz – Heksa, Art Hub Rydzowa
Damian Halik

Damian Halik

Kulturoholik, level 99. Czas na filmy, książki, komiksy i gry, generowany gdzieś między pracą a codziennymi obowiązkami, zawdzięcza opanowaniu umiejętności zaginania czasoprzestrzeni.

News will be here