Dekiel koperty zegarka MoonSwatch wraz z odwołującą się do poszczególnych ciał niebieskich Układu Słonecznego osłoną baterii (model Mission on Earth), fot. Omega × Swatch