Fragment „2 jednodńuwki futurystuw” (Bruno Jasieński/Anatol Stern, listopad 1921), fot. Cyfrowa Biblioteka Narodowa