News will be here
Obudź się! Nowa kampania społeczna ZDM

Obudź się! Uwaga= życie, to już kolejna akcja przygotowania przez Zarząd Dróg Mieskich w Warszawie. Stołeczna instytucja już opowiadała o zachowaniu wobec kontrolerów miejskiej strefy płatnego parkowania czy udowadniała, że rower to również pojazd. W kampaniach pokazywano również jakie są skutki nieprawidłowego parkowania w pobliżu przejść dla pieszych czy namawiano do życzliwości na drodze. Kolejną grupą społeczną którą „wziął na celownik ZDM” są osoby starsze.

Obudź się! Nie jest tylko skierowana do samych seniorów, ale również do nas wszystkich

Akcja ma dwa główne cele: wymóc na osobach w podeszłym wieku większą uwagę na to co się dzieje dookoła nich oraz zwiększyć ich ostrożność. Ponadto pokazuje, że my, młodsi często seniorów nie zauważamy lub nie chcemy zauważać. Należy pamiętać, że takie osoby zazwyczaj mają gorsze zmysły, koordynację ruchową czy orientację w przestrzeni i kierowcy powinni pamiętać, że należy poświęcić im więcej uwagi w ruchu drogowym.

Głównym elementem kampanii Obudź się! Są dwa spoty filmowe. Pierwszy mówi głównie o wypadkach z seniorami w roli głównej. Według opublikowanych przez ZDM statystyk, to osoby po 60 roku życia są najbardziej narażoną na wypadki grupą osób. Najczęściej na przykład przyczyniają się do niebezpiecznych sytuacji przekraczając jezdnie w miejscach do tego nie przeznaczonych. Problem ten opisuje Piotr Fronczewski, w spocie w roli Świętego Piotra, który stoi na straży bram niebieskich. Okazuje się, że łamanie przepisów drogowych może być grzechem, który ich przekroczenie uniemożliwi.

Drugi spot Obudź się!, zwraca uwagę na zachowanie wobec seniorów reszty społeczeństwa. Ponad 60% wypadków w Warszawie z udziałem osób starszych to nieudzielenie im pierwszeństwa na przejściach dla pieszych. Niemal 15% to kolizje przy cofaniu. W spocie, gang babć i dziadków dokonuje zemsty na brawurowym kierowcy, który popełnił wszelkie możliwe grzechy wobec seniorów. Oprócz spotów organizowane są spotkania i warsztaty ze starszymi ludźmi, a nawet potańcówki.

Więcej informacji na stronie: http://kampaniaobudzsie.pl/

News will be here