News will be here
Przystanek Warszawa Ochota zabytkiem

Budynek przystanku Warszawa Ochota zauważy każdy kto podróżuje alejami Jerozolimskimi w okolicach placu Artura Zawiszy. Charakterystyczny dach poczekalni przypomina zrywającego się do lotu ptaka. Wiele osób dziwi się, że tak odważne projekty powstawały w siermiężny PRLu. Za projekt odpowiadał głównie Arseniusz Romanowicz. To postać, którą znają Warszawiacy i miłośnicy kolei.

Warszawa Ochota

Architekt przez całe życie był związany z infrastrukturą kolejową. Przed wojną pracował przy budowie modernistycznego Dworca Głównego. Był również współtwórcą powojennego Dworca Centralnego, Dworca Wschodniego. Zaprojektował również socrealistyczny Dworzec Śródmieście, który powstał z reszta na pozostałościach przedwojennego budynku Warszawy Głównej. Resztę budynków przystankowych na linii średnicowej projektował też on, już po odwilży. Dzięki temu kolejne pawilony, (Warszawa Powiśle, Wschodnia, Śródmieście WKD, Stadion) powstawały w o wiele bardziej śmiałym modernistycznym stylu.

Warszawa Ochota

Warszawa Ochota została wpisana do rejestru zabytków już we wrześniu 2018 roku.

Od decyzji jednak odwołali się kolejarze obawiając się problemów przy ewentualnych modernizacjach czy przebudowach. Należy również zauważyć, że budynek poczekalni wyremontowano w 2008 roku. Konserwator docenił nie tylko sam budynek poczekalni i kas, ale i jego położenie i rozplanowanie całego przystanku:

Dworzec zachował nienaruszoną strukturę, w tym poszczególne rozwiązania architektoniczne i wykończeniowe bez znaczących dla wyrazu całości przekształceń. Istotny walor przestrzenny i urbanistyczny zespołu stanowi ekspozycja pawilonu kasowego posadowionego na kładce przerzuconej nad wykopem, widocznego w tej konfiguracji z obydwu sąsiadujących wiaduktów, co tworzy swoisty efekt nadwieszenia charakterystycznej bryły nad torowiskiem. Zabudowania dworca wraz pawilonem prezentują wysokie wartości, wyrażające się w nowatorstwie technologicznym, unikatowej, ekspresyjnej formie pawilonu i rozwiązaniach o wysokich walorach estetycznych.


pisano w uzasadnieniu.

Warszawa Ochota

W styczniu tego roku Wiceminister kultury i Generalny Konserwator Zabytków prof. Magdalena Gawin utrzymała w mocy decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dzięki temu obiekt jest w pełni chroniony. Mamy jednak nadzieję, że wreszcie znajdzie się ktoś, kto uporządkuje teren dookoła niego likwidując m.in. szpetne pawilony handlowe, które skutecznie zasłaniają widok charakterystycznego „mewiego” dachu budynku.

Warszawa Ochota

Zdjęcia: Narodowe Archiwum Cyfrowe

News will be here