Aleister Crowley

Hyperstition

Hyperstition – prawdziwa fikcja

przez

Największym błędem, jaki możemy popełnić, pochylając się nad wieloznacznością fikcji, jest zestawianie jej z rzeczywistością na zasadzie kontrastu. Posiłkując się prostymi podziałami na realne i nierealne, fakt i mit, rzeczywistość oraz iluzję, zawsze szkicujemy niepełny obraz owocu wyobraźni.