Fundacja Marty Magdaleny Abakanowicz-Kosmowskiej i Jana Kosmowskiego