Patchwork: Architektura Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak