Urządzenia do treningu oddechowego – przełom w sporcie czy marketingowy bubel?

Urządzenia do treningu oddechowego o skuteczności potwierdzonej naukowo - tak producent aparatów do treningu oddechowego reklamuje swoje produkty. Jaka jest zasada ich działania?

Aparaty i urządzenia do treningu oddechowego mają wpływać na poprawę siły mięśni oddechowych, wytrzymałość mięśni i czas regeneracji powysiłkowej. Czy zwiększenie siły skurczy przepony i innych mięśni ją wspomagających faktycznie może poprawić te parametry?

Triathlon jest dyscypliną, w której wydolność i wytrzymałość są dla sportowca jednymi z najważniejszych parametrów (źródło: pixabay.com)

Medyczny background

Jak wiele innych “innowacyjnych” metod w sporcie, urządzenia do treningu oddechowego wywodzą się z medycyny i fizjoterapii. Trening oddechowy stosowany był u osób z chorobami układu oddechowego, a przede wszystkim POCHP (przewlekłą obturacyjną chorobą płuc). Analiza artykułów naukowych, dotyczących badań efektywności treningu IMT (ang. inspiratory muscle training) dowodzi jego skuteczności w kilku aspektach.

Urządzenie do treningu oddechowego IMT ( ang. Inspiratory Muscle Training )

1. Siła mięśni wdechowych

Mierzona za pomocą ciśnieniomierza wykazuje poprawę po zastosowaniu kilkutygodniowych programów treningowych z wykorzystaniem urządzeń do IMT.

2. Wytrzymałość mięśni wdechowych

Wraz z wydłużonym czasem trwania wysiłku, siła skurczu mięśni (w tym także wdechowych) spada. Trening wytrzymałości ma na celu utrzymanie siły skurczu mięśni w przypadku dłuższej trwającego obciążenia ich pracą. Ta cecha przepony i pomocniczych mięśni wdechowych także poprawia się w efekcie stosowania treningu IMT.

źródło: pixabay.com

Stosowanie treningu mięśni oddechowych wykazało także efekt zmniejszenia uczucia duszności u osób dotkniętych obturacyjnymi chorobami płuc, w tym także astmą.

Urządzenia do treningu oddechowego a poprawa formy sportowca

W sieci znaleźć można także sporo doniesień ze świata “sport science”, które wskazują na efektywność implementacji treningu oddechowego w plan treningowy sportowców.

Wpływ IMT na czas regeneracji pomiędzy sprintami o wysokiej intensywności (Int J Sports Med. 2002 Jul; 23(5): 353-60.)

Podwójnie ślepa próba, kontrolowana placebo, w której badaniu poddano 24 sprinterów. Jednej połowie badanych osób aplikowano trening IMT z wykorzystaniem odpowiednich obciążeń generowanych przez urządzenia treningowe, a drugiej placebo w postaci ćwiczenia 60 głębokich wdechów w ciągu dnia. Grupa poddana treningowi IMT wykazała poprawę czasu regeneracji o 6% (+/- 1.1 %) w teście powtarzanych sprintów w stosunku do grupy placebo. Dość interesującym i istotnym był także wynik badanej reakcji fizjologicznej w postaci ilości mleczanu we krwi. Grupa IMT wykazała znacząco niższy poziom mleczanu podczas testów w stosunku do grupy placebo.

Producenci urządzeń do IMT załączają na swoich stronach linki do artykułów z baz takich jak PubMed i czasopism, np. Journal of Sports Medicine. Potwierdzają one skuteczność stosowania IMT w przypadku różnych dyscyplin, w tym we wioślarstwie, pływaniu, kolarstwie.
Dotyczą one głównie sportowców wysokiej klasy, u których intensywność treningu jest bardzo wysoka, a strategie regeneracji ściśle przestrzegane. Wdrożenie treningu oddechowego może być dla nich uzupełniającym wsparciem. Niemniej jednak ciężko stwierdzić, czy trening oddechowy będzie miał znaczący wpływ na poprawę formy amatora.

Autor artykułu
More from Robert Temczuk

Negatywne skutki niskiej aktywności fizycznej

Zbyt niską aktywność fizyczną i długotrwałą bezczynność ruchową Światowa Organizacja Zdrowia uznała...
Czytaj wiecej