520 West 28th Stree, Rezydencja w Nowym Jorku, USA